Welkom bij VZW Laafi


'Laafi'
betekent 'het ga je goed'. Zo groeten de inwoners van Burkina Faso elkaar. Het werd ook de naam van de solidariteitsgroep die Lilie Boereboom, An Verdeyen, Hilde Berges en Leen Boereboom in april 2010 oprichtten om projecten rond onderwijs en vrouwenwerking in Burkina Faso te ondersteunen.

Waarom nu precies in Burkina Faso? Omdat Lilie er drie jaar, van 2005 tot en met 2008, werkte als coöperant van ngo Volens in Gourcy, een stadje in het noorden van het land. Zij kwam naar huis met schrijnende verhalen over armoede en gebrek aan onderwijs. Daarbij vallen in landen als Burkina, waar de staat weinig budget voorziet voor onderwijs, de meisjes als eersten uit de boot.

Aan deze noden wilden vrienden en familie van Lilie iets concreets doen.

Intussen tellen we zeven leden die actief in de werking van de vzw staan. Matias Béghin, Marc Blommaert en Marlies Lens kwamen de solidariteitsgroep vervoegen.

Powered by Druplo