Doelstellingen van VZW Laafi

Laafi vzw beoogt een actief samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen Noord en Zuid, tussen hier en Burkina Faso, om er armoede en honger te bestrijden en er het recht op onderwijs te ondersteunen.

vzw Laafi  ontwikkelt hiertoe volgende initiatieven:

  1. financiële steun voor onderwijs en socio-economische projecten
  2. opleiding en vorming organiseren en begeleiden, om kansarme vrouwen en jongeren ruimere mogelijkheden tot zelfontwikkeling te bieden
  3. participatie in de lokale economie aanmoedigen
  4. sensibiliseringsacties in België organiseren rond de Laafi-projecten in Burkina Faso

Laafi vzw werkt hiervoor samen met een lokale partner, "Association Rayon d'Espoir Laafi" (AREL).

Powered by Druplo