Kasseba (onderwijs)

Klas in Kasseba

Met 'Kasseba' wil Laafi het recht op onderwijs van kinderen en jongeren in het dorp Kasseba Mossi ondersteunen. Daartoe financieren we de bouw van klassen, de aankoop van school- en lesmateriaal, de schoolkantine en in de toekomst de aanleg van een groententuin. 

Bouw van de school door de jaren heen

In 2006 wordt Paul Ouedraogo als enige leerkracht door de staat uitgezonden naar Kasseba Mossi, een dorp van een 1500 inwoners, midden in de brousse, 12 kilometer van Gourcy. Hij begint in een schuurtje een paar leerlingen les te geven.

Tijdens het verblijf van Lilie Boereboom in Gourcy komt Paul geregeld verslag uitbrengen over de werkomstandigheden in Kasseba: geen klaslokaal, geen schoolmateriaal, lamentabele huisvesting voor hemzelf, bovendien gescheiden van zijn gezin.

Met de financiële steun van familie en vrienden van Lilie - wat uiteindelijk leidt tot de oprichting van de vzw Laafi - begint men in oktober 2008 met de bouw van de eerste klas. In januari 2009 trekt Paul er met zijn leerlingen in.

Een paar jaar later krijgt de school bezoek van vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs, die meteen tekenen voor de bouw van een tweede klas, een berging en een sanitair blok. 

De basisschool bestaat nu uit zes klassen met 5 leerkrachten. Er staat een nieuwe directeur aan het hoofd van de school.De directeur heeft zelf een klas. Er zijn ongeveer 200 leerlingen die geregeld naar school komen. De klassen tellen vrijwel evenveel meisjes als jongens. 

Elke morgen wordt de vlag van Burkina Faso gehesen en zingen de leerlingen het volkslied.

Moeders maken beurtelings elke dag een rijstmaaltijd klaar voor de kinderen en voor dag en dauw vegen weer andere moeders het schoolterrein schoon. 

De school kan rekenen op de steun van een oudergroep en van de dorpschef en 'les vieux' of de dorpsouden.

Powered by Druplo