Steun VZW Laafi

Giften van meer dan € 40 euro per jaar

Giften vanaf 40 euro per jaar kunnen gestort worden op rekening van Leraars zonder grenzen, die hun medewerking verlenen aan vzw Laafi:

Leraars zonder grenzen: BE48 5230 8027 2427 (BIC TRIOBEBB) met vermelding : gift aan vzw Laafi

Je krijgt een fiscaal attest als je meer dan €40 euro per jaar stort, ook als dit via een doorlopende opdracht gebeurt met kleinere tussenbedragen.

Kleinere, eenmalige giften

Voor giften van minder dan 40 € per jaar kan gestort worden op rekening van vzw Laafi:
Argenta: BE92 9730 06284523 (BIC ARSPBE 22) (geen fiscaal attest)

Doorlopende opdrachten

Een doorlopende opdracht van bijvoorbeeld 2 of 5 euro per maand of jaarlijks een vast bedrag helpt ons de continuïteit van onze werking te verzekeren!
Een doorlopende opdracht kan u via online banking zelf instellen (zelfde gegevens als hierboven vermeld).  

Voor 2 euro per maand kan een kind een heel jaar lang eten op school.

Voor 5 euro per maand kunnen we een kind eten geven, een uniform en schoolgeld.  Met het restbedrag zorgen we voor de bibliotheek of schoolbanken of andere algemene noden.

Hartelijk dank voor uw steun en sympathie voor ons project.

Met dank aan 

Powered by Druplo