Peterschap

01-01-2018

Peterschap regulier middelbaar onderwijs

Elk jaar moeten de leerlingen van het zesde leerjaar een nationaal eindexamen afleggen. Er zijn kinderen die met glans slagen, maar niet naar het middelbaar onderwijs kunnen, omdat hun ouders de kosten niet kunnen betalen.

Een jaar college lopen in Burkina kost 150 euro. Een aantal sponsors van Laafi engageren zich om het studiegeld van deze kinderen gedurende hun zes jaren secundair te bekostigen. Dit engagement is een garantie voor een betere toekomst voor deze studenten. 

Peterschap technische stage

Er zijn daarnaast ook elk jaar kinderen die de basisschool beëindigen, maar meer technisch aangelegd zijn. Voor deze jongeren wordt in de dorpen weinig of niet gezorgd. Als ze niet ingeschakeld worden in het werk op het veld of in het huishouden, hangen ze rond en worden zo makkelijke slachtoffers van terroristen die op zoek zijn naar kindsoldaten.

Om hen meer perspectief te geven, startte Laafi met een nieuw project: de jongere kan een technische stage lopen bij een plaatselijke vakman.

Via een evaluatiemethode wordt de voortgang van de jongere door een coördinator opgevolgd. Na een jaar krijgen ze een attest, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Een jaar stage kost €250 per leerling voor een opleiding van 1 jaar. Hierin is begrepen: middagmaal en fiets voor de jongere, stagegeld voor de begeleider en verloning voor de coördinator.

Inmiddels hebben 3 jongeren een jaar stage achter de rug en zijn 5 andere jongeren gestart.

Paul Ouedraogo: "Jongeren die na het zesde leerjaar geen onderwijs meer volgen, komen gemakkelijker in handen van slechte groeperingen die actief zijn in Burkina Faso. Het zou goed zijn, moesten zij een vak aanleren." 

© 2022 Goed Doel | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.